سرخط خبرها

سخنرانی

پیش بینی نمره افسردگی بک بیماران افسرده از روی مولفه آلفا پیک فرکانس نوار مغزی ثبت شده از نقطه F4 دورسولاترال پرفرنتال کرتکس در موقعیت هیجانی

پیش بینی نمره افسردگی بک بیماران افسرده از روی مولفه آلفا پیک فرکانس نوار مغزی ثبت شده از نقطه F4 دورسولاترال پرفرنتال کرتکس در موقعیت هیجانیبابک محمدزاده، محمدرضاحسین پورخلاصه:مقدمه : سنجش و اندازه گیری اختلالهای روان با آزمونهای مداد کاغذی همواره مشکلات خاص خود را داشته است. از جمله یادگیری …

ادامه نوشته »

مولانا

پیش بینی نمره افسردگی بک بیماران افسرده از روی مولفه آلفا پیک فرکانس نوار مغزی ثبت شده از نقطه F4 دورسولاترال پرفرنتال کرتکس در موقعیت هیجانی

پیش بینی نمره افسردگی بک بیماران افسرده از روی مولفه آلفا پیک فرکانس نوار مغزی ثبت شده از نقطه F4 دورسولاترال پرفرنتال کرتکس در موقعیت هیجانیبابک محمدزاده، محمدرضاحسین پورخلاصه:مقدمه : سنجش و اندازه گیری اختلالهای روان با آزمونهای مداد کاغذی همواره مشکلات خاص خود را داشته است. از جمله یادگیری …

ادامه نوشته »
  • تعریف

    علوم اعصاب شناختی (به انگلیسی: Cognitive neuroscience) بر روی فرایندهای شناختی تمرکز می‌نماید و به …

    ادامه نوشته »